V37

EET: Spolky neevidují do 300 tisíc nebo 5% příjmů hotovosti z příjmů bez faktur, může jít i o milióny

19
Květen
2017

Finanční správa vydala aktualizovanou Metodiku k evidenci tržeb 2.0. V ní vysvětluje, že spolek nemusí být povinen evidovat ani tržbu ve výši 600 000 – pokud se testem zjistí, že tato částka je částkou do 5% příjmů spolku bez příjmů s povinnou EET. Evidovat tak nemusí fotbalisté tržby z párků na hřišti nebo spolek pro sociální služby, a to za splnění podmínek Metodiky.

Metodika neobsahuje pouze novou informaci k EET spolků, nýbrž aktualizuje, upřesňuje a rozšiřuje Metodiku vydanou k EET loni v srpnu. Poplatníkům například poskytuje tabulku NACE s názvy konkrétních činností, jak mají v jednotlivých fázích začít evidovat hotovostní tržby. Je žádoucí, aby si aktualizovanou Metodiku 2.0 poplatníci přečetli.

Metodika obsahuje několik důležitých informací pro spolky, sdružení a kluby fungující jako spolky. Finanční správa znovu konstatuje, že kluby provozující hospodu, která je podnikatelskou činností, evidovat tržby musí: „Kluby – v případě klubů provozujících hostinskou a související činnost, aniž by vystupovaly jako standardní restaurační zařízení, je možné vyhodnotit povinnost evidovat tržby až v konkrétním případě a s přihlédnutím ke všem okolnostem. Je nutné posoudit, zda je daný klub, nálevna či podobný provoz skutečně provozován jako nepodnikatelský (může mít charakter veřejně prospěšného poplatníka, např. spolek – dříve občanské sdružení), nebo je provozován jako podnikatelská činnost. Příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané tímto způsobem pak evidenci tržeb podléhají,“ pozorují finance v Metodice.

Pokud je však taková činnost provozována jako drobná vedlejší činnost veřejně prospěšných poplatníků, nastávají jiné podmínky pro evidování. Z Metodiky vyplývá, že spolek nemusí evidovat tržby z drobné vedlejší činnosti do výše příjmů nebo výnosů 300 tisíc Kč nebo nepřesáhnou-li  5% celkových příjmů.

Kompletní článek včetně dvou případových studií najdete na webu České justice.