V37

Lidé budou muset při elektronických platbách potvrzovat identitu otisky prstů, DNA, selfie nebo telefonem

10
Leden
2017

Při platbách přes internet nebo jiným elektronickým kanálem bude od plátců nově požadováno „silné ověření“ totožnosti. Jde o kombinaci vždy dvou údajů, a to přihlašovacích a věci v moci plátce jako je telefon nebo údaje biometrického jako otisk prstu nebo selfie plátce. Takováto novela zákona o platebním styku byla čerstvě zařazena mezi návrhy zákonů. Ministerstvo financí navrhuje novelu schválit už v prvním čtení. V zahraničí mnozí dávají bance DNA.

Podle jednacího řádu sněmovny to znamená, že zákon nebude projednán ve výborech a nebude puštěn do připomínkového řízení. Toto ustanovení jednacího řádu existuje zejména kvůli urychlení schvalování příkazů EU, což je tento případ. Vláda přidává ještě jeden důvod pro zrychlené jednání: letošní volby. „V případě opožděného přijetí návrhu zákona hrozí postih ze strany Evropského soudního dvora. Z důvodu nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by mohlo dojít k prodloužení legislativního procesu, a proto je třeba využít všech možností předvídaných právním řádem, které povedou k jeho urychlení,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu nového zákona o platebním styku, který zcela nahradí původní zákon,“ stojí v důvodové zprávě.

Nově ověření totožnosti, někteří klidně dají bance DNA
Silné ověření uživatele, snížení limitu odpovědnosti nebo blokace peněžních prostředků, to jsou některé novinky, které se dotknou uživatelů platebních služeb. „Nově bude vyžadováno při zadání platební transakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Toto opatření má za cíl, zajistit větší bezpečnost placení přes internet. Při silném ověření je vyžadována kombinace alespoň 2 způsobů ověření – údaje známé uživateli  – např. přihlašovací údaje, věc, kterou má uživatel ve své moci  – např. mobilní telefon, biometrické údaje  – např. otisk prstu, nebo i selfie,“ uvádí se v důvodové zprávě doslova.

Realizaci stanoví další předpis Evropské komise
Ustanovení o „silném ověření uživatele“ je však mimořádně zajímavé. Kromě taxativně jmenovaných situací ho poskytovatel platební služby totiž použije kdykoli. Selfie, ověření prostřednictvím telefonu nebo otisk prstu tak může poskytovatel od plátce žádat nejen při platbě na internetu, bránou nebo kartou, ale také vždy, když plátce provádí úkon spojený s rizikem podvodu. Taková rizika se vyskytují například i při transakcích v bankomatech.

Celý článek k nahlédnutí na webu: Česká justice