V37

Ministerstvo zpřístupnilo databázi rozhodnutí okresních a krajských soudů

2
Prosinec
2020

Ministerstvo spravedlnosti od 1. prosince 2020 zpřístupňuje novou databázi rozhodnutí okresních a krajských soudů na adrese Justice.cz. Resort tak učinil krok, po kterém odborná i laická veřejnost volá už řadu let.

Databáze je prozatím v testovacím provozu. Pilotní fázi zveřejňování provádělo Ministerstvo spravedlnosti za součinnosti Okresního soudu v Mostě, Krajského soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Ústí nad Labem. V den spuštění jsou tedy k dispozici pouze některá rozhodnutí výše uvedených soudů a další teprve zveřejňování zahájí. Rozhodnutí se s ohledem na běh lhůt a úkony související se skončením řízení začnou objevovat později. Vzhledem k novým administrativním úkonům, se kterými se soudy budou muset seznámit, očekáváme první vlnu plošného zveřejňování v průběhu ledna 2021.

V databázi lze vyhledávat podle spisové značky, příslušného právního předpisu, soudu, jména soudce nebo klíčových slov jako „bezdůvodné obohacení“, „dlužné nájemné“ či „smlouva kupní“.

Aktuálně tak lze nahlédnout například do anonymizovaného rozsudku o rozvodu manželství. Zájemce uvidí, který soudce rozhodoval, v jakém dni, může si přečíst odůvodnění rozhodnutí i poučení o opravných prostředcích. Okresní a krajské soudy začnou zveřejňovat pravomocná rozhodnutí v prvostupňové agendě civilní a rozhodnutí o trestných činech podle § 331 až § 333 trestního zákoníku. Nezveřejňují se platební rozkazy, elektronické platební rozkazy, evropské platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy, trestní příkazy, rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání, rozhodnutí o schválení smíru a rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu. Trestní příkaz nebo rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění se však zveřejní, jedná-li se o trestný čin podle § 331 až 333 trestního zákoníku.

Záměrem zveřejňování anonymizovaných rozhodnutí soudů nižších stupňů ministerstvo argumentovalo, když letos na jaře odstranilo z justiční databáze Infojednání jména účastníků řízení. Veřejnost a média tehdy ztratila možnost dovědět se touto cestou, koho se konkrétní soudní jednání týkají. Podle vysvětlení úřadu existuje riziko, že by soukromé subjekty mohly zveřejňovaná rozhodnutí deanonymizovat, a ohrozit tím práva účastníků řízení na ochranu osobních údajů.

Do zveřejňování se připojuje také Ministerstvo spravedlnosti a spouští Databázi rozhodnutí ministerstva a ministra spravedlnosti, ve které začne zveřejňovat především svá správní rozhodnutí z dozorové agendy nad insolvenčním správci, akreditovanými osobami, znalci a znaleckými ústavy.

Zdroj: Česká justice