V37

Úřad vůči podnikatelům zpřísnil. Daňoví poradci chtějí vybojovat úlevy

5
Srpen
2017

Ministerstvo financí je připravené změnit systém registrace k plátcovství daně z přidané hodnoty (DPH). V posledním roce se totiž přístup úředníků k relativně formálnímu kroku výrazně zpřísnil. Úředníci začali každého podnikatele, který se chtěl nebo musel registrovat, důkladně lustrovat a požadovat po něm věci, které často podnikatel prakticky nemohl doložit. Na to si stěžovali nejen podnikatelé, ale také daňoví poradci. Nyní bude možnou změnu legislativy řešit pracovní skupina, jejíž součástí jsou právě i daňoví poradci. Ti navrhují jakýsi systém podmíněné registrace.

„V rámci dlouhodobých příprav novelizace daňových zákonů – tedy budoucího daňového balíčku – pro rok 2019 probíhají jednání pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců, jejímž úkolem je zanalyzovat současný proces registrace k DPH,“ potvrdil pro server Echo24 Jakub Vintrlík z ministerstva financí.

Finanční správa dnes totiž chce běžně při registraci k DPH doložit například obchodní smlouvy s odběrateli a dodavateli, informace o majetku, nájemní či podnájemní smlouvy či další listiny. A to nejen u povinné registraci k DPH, kdy daný subjekt musí překročit milionový obrat, ale i u té dobrovolné. Problémem přitom může být, že podnikatel často potřebuje být plátcem DPH, aby s ním vůbec odběratelé či dodavatelé smlouvy uzavřeli, nebo aby mohl vůbec nějaký majetek nakoupit. Řadu dokumentů tak třeba nemůže vůbec doložit.

Komora daňových poradců ale navrhuje změnu. „Při jednání pracovní skupiny komora prosazuje a bude nadále prosazovat úpravu, která ukončí současnou nevyhovující praxi a zkrátí dobu registračního řízení,“ uvedla pro server Echo24 Olga Holubová z komory.

Protože, dle úředníků Finanční správy, nelze v mnoha případech zkrátit či zjednodušit prověřování budoucích plátců, připadá podle Holubové v úvahu buď udělení „podmíněné“ registrace nebo zavedení možnosti odejmutí statusu plátce v určité lhůtě po udělení registrace, jestliže se prověřením zjistí například podvodné úmysly plátce.

„Věcným záměrem je úprava umožňující včasnou registraci, na základě které bude plátce moci prokázat obchodním partnerům svůj status, tj. bude mít identifikační číslo pro DPH zveřejněné ve VIESu (systém prověřování DIČ pro účely DPH – pozn. red.), aby mohl vystavovat faktury s daní na výstupu a uplatňovat nárok na odpočet daně na vstupu,“ vysvětlila Holubová.

Celý článek naleznete na webu Echo24.cz